سلام صبح بخیر دهم بهمن ۹۶

سلام صبح بخیر دهم بهمن ۹۶

سلام صبح بخیر دهم بهمن ۹۶

سلام صبح بخیر دهم بهمن ۹۶

 

یک روز خوب

یک دوست خوب

و یک عالمه آروزی خوب

دوست من سلام

صبح بخیر

امیدوارم درین روز زیبای زمستانی

خانه دلت گرم

ساز زندگیت کوک

خنده ات از ته دل

و نگاه خداوند روزی امروزت باشد

 

 سلام صبح بخیر دهم بهمن ۹۶

 

فضایل ذکرهای تسبیحات اربعه بصورت جداگانه

فواید صلوات فرستادن

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *