۲۷ حدیث در مورد خوشرویی

۲۷ حدیث در مورد خوشرویی

۲۷ حدیث در مورد خوشرویی

۲۷ حدیث در مورد خوشرویی

 

۱٫ خوشرویى نیکوکارى است و ترش رویى گناه و آزار است. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

۲٫ خوشرویى سر آغاز نیکوکارى است. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

۳٫ گشاده رویى شیوه آزادگان است. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

>4. گشاده رویى (نوعى) احسان است. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

۵٫ شکفته رویى سر آغاز عطا و بخشش است. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

۶٫ شکفته رویى آتش دشمنى را خاموش کند. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

۷٫ خوشرویى مرحله آغازین بخشش است. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

۸٫ شکفته رویى شیوه آزاد مردان است. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

۹٫ خوشرویى رفیقان را (با انسان) انس دهد. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

۱۰٫ گشاده ‏رویى ، کمند دوستى است. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

۱۱٫ خوشرویى براى بذل احسان به دیگران وسیله بى ‏خرجى است. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

۱۲٫ گشاده رویى یکى از دو بخشش است. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

۱۳٫ خوشرویى یکى از دو میهمانى است. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

۱۴٫ گشاده رویى منظرى زیبا و شگفت آور است و خویى درخشنده است. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

۱۵٫ با خوشرویى و گشاده رویى جایگاه بخشش (نزد خداى تعالى و مردم) نیکو شود. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

۱۶٫ خوشرویى تو سر آغاز نیکوکارى و وعده ‏ات سر آغاز عطا و بخشش تو است. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

۱۷٫ خوشرویى راهنماى کرامت نفس و بزرگوارى تو است، و فروتنى و تواضعت خبر از شرافت خوى تو مى ‏دهد. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

۲۷ حدیث در مورد خوشرویی

۱۸٫ خوشرویى آغاز بخشش و آسان‏ترین جود و سخاست. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

۱۹٫ خوشرویى یکى از دو مژده است. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

۲۰٫ خوشرویى از نشانه ‏هاى رستگارى است. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

۲۱٫ وسیله محبت و دوستى خوشرویى است. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

۲۲٫ گشادگى رو و به شکفتگى ، و عطا بخشى و نیکوکارى و بذل هدیه ، همه اینها وسیله ‏اى است براى جلب دوستى و محبت مردمان.

(غرر الحکم ، باب خوش رویی)

۲۳٫ بر تو باد به گشاده رویى که آن کمند محبت است. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

۲۴٫ خوشرویى بسیار ، نشانه بخشندگى است. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

۲۵٫ کسى که از بذل روى خوشش به تو بخل ورزد ، بخششى به تو نخواهد کرد. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

۲۶٫ روى شکفته بهتر است از ترش روى بخشنده. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

۲۷٫ سماجت و پافشارى کردن (در سؤال) خوشرویى به جاى نگذارد. (غرر الحکم ، باب خوش رویی)

 

۲۷ حدیث در مورد خوشرویی
۲۷ حدیث در مورد خوشرویی

منبع : پرشین بلاگ

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *