شرح زندگانی امام جواد علیه السلام امام نهم شیعیان از ولادت تا شهادت و برسی اوضاع سیاسی و اجتماعی زمان امامت آن بزرگوار و آنچه مرتبط با وجود مبارک آن حضرت می باشد …