شرح زندگانی امام حسن عسکری علیه السلام امام یازدهم شیعیان از ولادت تا شهادت و برسی اوضاع سیاسی و اجتماعی زمان امامت آن بزرگوار و آنچه مرتبط با وجود مبارک آن حضرت می باشد …