شرح زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام از ولادت تا شهادت و برسی اوضاع اجتماعی آن بزرگوار در زمان امامت ایشان و …