شرح زندگانی امام حسین علیه السلام از ولادت تا شهادت و برسی اوضاع اجتماعی آن بزرگوار در زمان امامت ایشان و آنچه مرتبط با وجود مبارک حضرت سیدالشهداء میباشد و …