شرح زندگانی امام سجاد علیه السلام از ولادت تا شهادت و برسی اوضاع سیاسی و اجتماعی زمان امامت آن بزرگوار و آنچه مرتبط به وجود مبارک امام سجاد علیه السلام میباشد …