شرح زندگانی امام مهدی علیه السلام امام دوازدهم شیعیان از ولادت تا زمان غیبت کبری و برسی اوضاع سیاسی و اجتماعی زمان امامت آن بزرگوار و آنچه مرتبط با وجود مبارک آن حضرت می باشد …